Phản hồi khách hàng

31 Oct / 2016 Write By: p10051988 Published In: Khách hàng phản hồi - feedback Hits: 165 Comment: 0

Phản hồi khách hàng Ptifashion

Xin lỗi quý khách vì chèn quá nhiều logo Ptifashion để chứng thực hình ảnh bản quyền. 
Vì một số người không tạo dựng thương hiệu mà chỉ muốn lấy hình ảnh của người khác, họ sao chép - copy hình ảnh của mình về thành hình ảnh của họ.

 

Ảnh thật và ảnh mẫu

10 Oct / 2016 Write By: p10051988 Published In: Ảnh thật - Ảnh sản phẩm Hits: 323 Comment: 0

Ảnh thật sản phẩm ptifashion

Ảnh thật giống đến 98-100% so với ảnh mẫu trên website, có thể sai 1 tone màu do hiệu ứng camera, đèn chiếu và photoshop cho sản phẩm đẹp hơn