Phản hồi khách hàng

Write By: p10051988 Published In: Khách hàng phản hồi - feedback Created Date: 2016-10-31 Hits: 117 Comment: 0

Phản hồi khách hàng Ptifashion

Xin lỗi quý khách vì chèn quá nhiều logo Ptifashion để chứng thực hình ảnh bản quyền. 
Vì một số người không tạo dựng thương hiệu mà chỉ muốn lấy hình ảnh của người khác, họ sao chép - copy hình ảnh của mình về thành hình ảnh của họ.

 

 

Feedback khách cuối 2016 đến đầu năm 2017

 

Do công việc bận rộn và làm 2 việc. nên bỏ sót rất rất nhiều

feedback của khách và quên chụp lại !

Tạm ngưng upload feedback của khách trên trang ptifashion.com do quá nhiều,
chúng tôi upload feedback vào album fanpage. Click vào đây để vào album fanpage

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment