Ảnh thật và ảnh mẫu

Write By: p10051988 Published In: Ảnh thật - Ảnh sản phẩm Created Date: 2016-10-10 Hits: 180 Comment: 0

Ảnh thật sản phẩm ptifashion

Ảnh thật giống đến 98-100% so với ảnh mẫu trên website, có thể sai 1 tone màu do hiệu ứng camera, đèn chiếu và photoshop cho sản phẩm đẹp hơn

 

 

 

Còn nhiều .... chúng tôi không thể upload hết lên đây được.

cám ơn quý khách đã xem !

Leave A Comment